واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Demographic Segmentation

بخش‌بندی جمعیت‌شناختی، بر اساس ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مشتریان مثل جنسیت، سن، شغل، درآمد خانوار و وضعیت تأهل انجام می‌شود. فرض کنید یک برند مد لوکس هستید. در این شرایط شما با هدف قرار دادن و بخش‌بندی افراد پردرآمد در کلان‌شهرها و با ساخت تبلیغات برای محصولات ممتاز خود، می‌توانید به مشتری‌های بهتری دست یابید.