واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Delivery Rate

نرخ تحویل ایمیل درصد ایمیل‌هایی است که توسط سرورهای دروازه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشترکین شما (ISP) دریافت می‌شوند و به‌عنوان یک سافت و یا هارد بانس بازگردانده نمی‌شوند.