واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

DAU (Daily Active User)

درگیر شدن با اپلیکیشن، یک تعامل بین کاربر و اپلیکیشن موبایل است و شاخصی است برای اندازه‌گیری میزان علاقه‌مندی کاربر به محصول و کسب‌وکار. این شاخص را از طریق پارامترهای متعددی می‌توان اندازه‌گیری کرد که در صنعت‌های مختلف با توجه به نوع صنعت، متفاوت می‌باشد. برای یک اپلیکیشن در حالت کلی می‌تواند تعداد دفعات نصب، تعداد سشن، میانگین زمان صرف شده در اپلیکیشن و میزان فعالیت انجام شده در آن، از طریق شمارش رخدادهای انجام شده توسط کاربر باشد.