واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Customer Retention

به معنای “نگهداری مشتری” یا “حفظ مشتری” است. این اصطلاح به فرآیند و استراتژی‌هایی اشاره دارد که با هدف حفظ مشتریان فعلی و جلب وفاداری آن‌ها به برند یا محصولات شما انجام می‌شود. نگهداری مشتریان به عنوان یک قسمت اساسی از استراتژی کلی مارکتینگ، به کمک ارتقاء نرخ بازگشتی مشتریان، افزایش فروش تکراری و افزایش اعتبار و اعتماد مشتریان به برند شما کمک می‌کنند.