واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CTR (Click Through Rate)

نرخ کلیک (CTR) نسبتی است که تعداد افرادی که روی یک لینک خاص کلیک می‌کنند را با تعداد کل کاربرانی که یک صفحه وب یا ایمیل را مشاهده می‌کنند مقایسه می‌کند. از CTR به عنوان معیاری برای سنجش موفقیت یک کمپین بازاریابی استفاده می‌شود.