واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click to Open Rate

این معیار نشان‌دهنده‌ی درصد افرادی است که ایمیل شما را باز کرده‌اند و سپس روی پیوندی در آن ایمیل کلیک کرده‌اند که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CTOR= (تعداد کلیک‌ها/تعداد ایمیل‌های باز شده)×100