واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPM (Cost per Mille)

هزینه به ازای نمایش در این مدل هزینه‌های تبلیغاتی تبلیغ‌دهنده به ازای هر بار که هزار نمایش روی تنها یک تبلیغ ثبت شده باشد به ناشر پول پرداخت می‌کند.