واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPE (Cost per Engagement)

هزینه به ازای تعامل: نوعی از مدل محاسبه هزینه در فضای تبلیغات دیجیتال است. در این مدل، تبلیغ‌دهندگان به ازای دریافت تعامل با تبلیغ از سوی کاربر، به ناشر پرداخت می‌کنند. این تعامل می‌تواند هر چیزی از جمله مکث یا به جریان انداختن یک ویدیو تا پر کردن فرم تماس باشند. در واقع مدل CPE ترکیبی از دو مدل کمپین CPC و CPA است و در صورتی که تبلیغ‌دهنده بتواند توجه کاربران را در درجه اول به تبلیغش جلب کند، به طوری که کاربر روی آن تبلیغ کلیک کند و اقدامی هم انجام دهد، نشانه مثبتی است.