واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPC (Cost per Click)

هزینه به ازای کلیک: در این مدلِ هزینه‌های تبلیغاتی، تبلیغ‌دهنده به ازای هر زمانی که کاربر روی یک تبلیغ کلیک کند به ناشر پول پرداخت می‌کند.