واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPA (Cost per Action)

هزینه به ازای عمل نوعی مدل قیمت گذاری در تبلیغات است که در آن تبلیغ‌دهنده به ازای هر مرتبه تعامل یک کاربر با تبلیغ که شامل باز کردن یک اپلیکیشن یا نصب کردن آن و سپس تکمیل کردن یک عمل (برای مثال ثبت نام در خبرنامه) می‌شود به ناشر پول پرداخت می‌کند.