واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPA Fraud

تقلب در هزینه به ازای عمل، نوعی تقلب موبایلی است که با سوء استفاده متخلفان از کمپین‌های تبلیغاتی متمرکز بر ارزش طول عمر کاربر انجام می‌شود، کمپین‌هایی که به ازای فعالیت کاربر پس از نصب اپ به ناشر اعتبار می‌دهد. متخلفان یا به صورت دستی و یا از طریق ربات‌ها رفتارهای کاربران واقعی را تقلید می‌کنند. به همین دلیل به این نوع تقلب، تقلب از نوع هزینه به ازای عمل گفته می‌شود.