واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Country Mismatch

در صورتی که یک کلیک خارج از کشور مبدأ کمپین انجام شود به طور بالقوه می‌تواند نشانه یک خطای ساده در هدفگیری باشد و در نتیجه یک اقدام متقلبانه محسوب شود. مغایرت کشور علاوه بر اینکه شاخصی برای هدفگیری ضعیف از سوی یک پارتنر رسانه ای است می‌تواند نشانگر موضوعی بزرگتر باشد: متخلفان اغلب از وی پی ان های متفاوت و ابزارهای پروکسی استفاده می‌کنند و فعالیت خود را طوری نشان دهند که گویا در موقعیت جغرافیایی جذابتری که درآمد بهتری به همراه دارد صورت گرفته است.