واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Cost Models

ساز و کارهای پرداخت هزینه کمپین‌های تبلیغاتی از سوی تبلیغ‌دهنده را که بر مبنای cost per کار می‌کند مدل‌ها و تعرفه‌های قیمت‌گذاری می‌گویند. هزینه کلی یک کمپین بر اساس تعداد کاربران متفاوتی که از کانال خاصی در طول اجرای آن کمپین، عمل مورد نظر تبلیغ‌دهنده را انجام داده‌اند محاسبه می‌شود. انواع مدل‌های پرداخت در فضای تبلیغات موبایلی عبارتند از: CPM- CPC – CPI – CPA – CPCV – CPE