واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Conversion

کانورژن یا تبدیل یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی است و زمانی رخ می‌دهد که بازدیدکنندگان وب‌سایت یا اپلیکیشن فعالیتی را به انجام برسانند، این فعالیت می‌تواند نصب اپلیکیشن، پر کردن فرم، دانلود کردن یک کتاب، عضویت در یک خبرنامه و یا خرید کردن باشد.