واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Conversion Rate

نرخ تبدیل، درصد کاربرانی است که هدف تعیین شده برای یک کمپین تبلیغاتی را به پایان رسانده‌اند.

تعداد کل کاربرانی که روی تبلیغ کلیک کرده‌اندتعداد کل مخاطبان بالقوه×100

برای مثال، در صورتی که یک تبلیغ‌دهنده با هدف جذب ۱۰ هزار نفر، کمپینی تبلیغاتی در فیسبوک اجرا کرده باشد و از این تعداد، ۴۰۰ کاربر روی تبلیغ کلیک کرده باشند، نرخ تبدیل این کمپین ۴ درصد می‌شود. دلیل اهمیت نرخ تبدیل، کمک به سنجش اثربخشی عملکرد کانال‌های تبلیغاتی متعدد و موفقیت هر کمپین است.