واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Conversion Rate Optimization

بهینه‌سازی نرخ تبدیل به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با هدف بهبود تعامل کاربر با اپلیکیشن و یا وب‌سایت شما انجام می‌شود. با بهینه‌سازی نرخ تبدیل، بازاریابان می‌توانند فرآیند تبدیل یک سرنخ به مشتری را تسهیل و تسریع کنند.