واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Complaints

در ایمیل مارکتینگ، “complaint” به شکایت یا انتقادهایی اشاره دارد که مخاطبان یا گیرندگان ایمیل ممکن است در مورد محتوا یا ارسال‌های ایمیلی شما داشته باشند. شکایت‌ها ممکن است به مواردی مانند محتوای نامناسب، فرستاده شدن ایمیل‌ها به صورت مکرر، یا عدم تاثیرگذاری ایمیل‌ها اشاره کنند.