واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Complaints Rate

نرخ شکایت درصدی از گیرندگانی است که ایمیل های شما را به عنوان هرزنامه علامت گذاری می‌کنند. شما باید میزان شکایت خود را به صورت هفتگی اندازه‌گیری کنید.