واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Cohort

منظور از کوهورت، مجموعه‌ای از کاربران است که به دلیل یک شناسه یا ویژگی‌ مشترک در یک دسته قرار می‌گیرند.  به طور متداول، یک Cohort می‌تواند شامل هر چیزی باشد: از کاربران در یک موقعیت جغرافیایی خاص گرفته تا کاربرانی که اپلیکیشن را در بازه زمانی یکسانی نصب کرده‌اند. تجزیه و تحلیل کوهورت (Cohort Analysis) یک روش بسیار مؤثر برای دستیابی به چشم‌انداز عمیق‌تری به این موضوع است که چطور گروه معینی از کاربران موبایل با ویژگی‌های مشترک با اپلیکیشن تعامل می‌کنند. اپ‌مارکترها معمولاً از این تحلیل‌ها برای بهبود نرخ بازگشت کاربران (Retention Rate)، ارزش چرخه عمر آنها در اپ (LTV) و هدفگیری مجدد (Retargeting) استفاده می‌کنند تا چشم‌انداز مناسبی برای بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی خود و سرمایه‌گذاری روی بهترین منابع جذب کاربران با کیفیت به دست آورند.

مطالعه بیشتر: