واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CTIT (Click to Install Time)

منظور از زمان کلیک تا نصب یک بازه زمانی است و از لحظه‌ای که کاربر روی یک تبلیغ کلیک می‌کند شروع می‌شود و تا زمانی که اپلکیشن مورد نظر برای اولین بار باز شده است ادامه می‌یابد. این بازه زمانی نشانه خوبی برای کشف احتمال تقلب از نوع  Click Injection و Click Flooding در مورد کمپین‌های تبلیغاتی است. انتظار می‌رود هر اپلیکیشن در یک پنجره زمانی متعارف کلیک و نصب شود؛ در صورتی که اگر ترافیک سنگینی در بیرون از این حالت نرمال صورت بگیرد احتمال تقلب وجود دارد.