واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Spam

نوعی تقلب تبلیغاتی است که به عنوان شکار ارگانیک نیز نامگذاری می‌شود. در این تقلب، متخلفان کلیک‌هایی را برای کاربران اجرا می‌کنند بدون آنکه کاربر خودش در آن‌ها نقش داشته باشد. در صورتی که اقدامات پیشگیرانه انجام نشده باشد، این اتفاق به متخلفان اجازه می‌دهد تا اعتبار کلیک‌های جعلی را به نفع خودشان تمام کنند. اسپم کلیک زمانی شروع می‌شود که کاربر روی صفحه وب موبایلی یا در اپلیکیشنی که متخلفان عملیات آن را به دست دارند فرود بیاید. از اینجا است که چند نوع تقلب می‌تواند رخ دهد: • صفحه وب موبایل شروع به ارسال کلیک در پس زمینه می‌کند، بدون آنکه تبلیغ قابل رؤیتی وجود داشته باشد. • در حالی که کاربر با اپلیکیشن در ارتباط است، اسپمر شروع به کلیک کردن در پس زمینه می‌کند و اینطور به نظر می‌رسد که کاربر در حال تعامل با یک تبلیغ است. • متخلفان نمایش‌ها را به عنوان کلیک می‌فرستد تا اینطور به نظر برسد که یک نمایش به یک تعامل تبدیل شده است. • اسپمر کلیک‌ها راز شناسه دستگاه‌های تقلبی ارسال می‌کند. چیزی که در این رویکردها یکسان است آگاه نبودن کاربر از تعامل غیر واقعی او با تبلیغ است.

مطالعه بیشتر: