واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Fraud

منظور از تقلب در کلیک گزارش‌هایی مبنی بر کلیک تقلبی یا اجباری است. انواع متداولی از تقلب در کلیک شامل موارد زیر است: کلیک‌های اجباری، کلیک‌های تقلبی نظیر کلیک‌های ربات‌ها، سیلاب کلیک، تزریق کلیک، تغییر مسیر کلیک، کلیک‌هایی با برچسب اشتباه از کمپین‌های تشویقی و گزارش‌های اشتباه در مورد نمایش و بازدید ویدیو که به عنوان کلیک گزارش می‌شوند. این دسته از تقلب‌ها اغلب در وهله اول کمپین‌های CPC و CPI را نشانه می‌روند.

مطالعه بیشتر: