واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Flooding

سیلاب کلیک اشاره به نوعی تقلب موبایلی دارد که در آن فرد متخلف (ناشر یا شبکه تبلیغاتی) کلیک‌هایی را به خود نسبت می‌دهد که در ایجاد آنها نقشی نداشته است. این تقلب زمانی رخ می‌دهد که یک کاربر وارد یک صفحه موبایل‌وب یا اپلکیشنی شود که ناشر متخلف در آن فعالیت می‌کند.

مطالعه بیشتر: