واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Churn Rate

نرخ ترک اپلیکیشن به سهمی از کاربران و مشتریان اشاره دارد که در بازه زمانی معینی استفاده از اپلیکیشن را متوقف کرده‌اند. از آنجایی که قلب تپنده یک اپلیکیشن، کاربران وفادار و کاربرانی است که به آن سر می‌زنند، نرخ ترک اپلیکیشن نقش مؤثری در پیش‌بینی آینده اپلیکیشن و رشد برند دارد. بالا بودن تعداد کاربران فعال روزانه‌ای که از دست می‌رود، هشداری است برای صاحبان اپلیکیشن و تبلیغ‌دهندگان که راهکاری برای جلوگیری از کاهش کاربران خود پیدا کنند.