واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CAC (Customer Acquisition Cost)

CAC مخفف عبارت Customer Acquisition Cost است که به آن “هزینه جذب مشتری” هم گفته می‌شود، و به معنای کل هزینه‌ای است که کسب‌و‌کارها از طریق روش‌های مختلف، برای تبدیل یک مشتری بالقوه و متقاعد کردن او برای اولین خرید انجام داده‌اند.

برای اندازه‌گیری این معیار باید کل هزینه مربوط به جذب مشتری را بر تعداد کل مشتریان جدید تقسیم کنید.

CAC=هزینه بازاریابی+هزینه فروش/تعداد مشتریان جذب شده