واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Bounce Rate

بانس ریت به معنای “نرخ پرش” است. این معیار در ایمیل مارکتینگ نشان‌دهنده‌ی درصد ایمیل‌هایی است که به دلایل مختلفی از جمله آدرس ایمیل نادرست، صندوق پستی پر شده یا در دسترس نبودن سرور، نتوانسته‌اند به مقصد تحویل داده شوند.

نرخ پرش ایمیل=(تعداد ایمیل‌هایی که به مقصد نرسیده‌اند/کل تعداد ایمیل‌هایی که ارسال شده‌)×100