واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Bots

ربات‌ها یا شبیه‌سازها (Emulators) یکی از سریع‌ترین و گسترده‌ترین انواع تقلب موبایلی هستند که می‌توانند آمار تقلبی از تعداد کلیک و نصب اپلیکیشن در تبلیغات موبایلی ارائه دهند. ربات‌ها می‌توانند هر تعداد کلیک یا نصب را که می‌خواهند تولید کنند، اما همه الگوی یکسانی دارند.