واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Attribution Window

پنجره اتریبیوشن حداکثر فاصله زمانی مجاز بین نصب و کلیکی است که منجر به آن نصب شده است. در صورتی که فاصله کلیک تا نصب، بیشتر از پنجره اتریبیوشن باشد نصب به آن کلیک نسبت داده نمی‌شود. در مطلب زیر بیشتر بخوانید:

مطالعه بیشتر: