واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

ASO (App Store Optimization)

منظور از بهینه سازی اپلیکیشن تاکتیکی است که قابلیت دیده شدن یک اپلیکیشن در اپ استور را بهبود می‌بخشد. اپ استورها هر اپلیکیشن را بر مبنای گستره متنوعی از شاخص‌ها رتبه بندی می‌کنند. بازاریاب‌ها می‌توانند با استفاده موفق از کلیدواژه‌های بهینه، تصاویر مفید و توصیف‌های مناسب رتبه اپلیکیشن خود را ارتقا دهند و با بیشتر و راحت‌تر دیده شدن آن، میزان دانلود اپلیکیشن خود را بالا ببرند. اهمیت فرایند بهینه سازی اپلیکیشن به دلیل نقش آن در برقراری ارتباط بین بازاریاب‌ها و مخاطبان مرتبط و هدفمند و در نهایت فروش بهینه است. در صورتی که تاکتیک‌های بهینه سازی اپلیکیشن با کیفیت معقولی انجام شده باشد، تعداد نصب‌های ارگانیک افزایش می‌یابد؛ شاخصی که نشان‌دهنده ارزشمندترین کاربران یک اپلیکیشن است.