واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

ARPU (Average Revenue Per User)

ARPU مخفف عبارت Average Revenue Per User و به معنای “میانگین درآمد به ازای هر کاربر” است؛ که منظور از آن، میزان درآمد مورد انتظار هر کسب‌وکار از هریک از مشتریان خود است. مقدار این معیار نیز با تقسیم کل درآمد هر کسب‌وکار بر تعداد مشتریانش به دست می‌آید. ARPU=کل درآمد/تعداد کل مشتریان