واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Analytics

آنالیتیکس به کسب­‌وکارهای مبتنی بر اپلیکیشن کمک می­‌کند تا چگونگی تعامل کاربران با رویدادها (Events) را تحلیل کنند. هدف پلتفرم­‌های آنالیتیکس، شمارش، فهم و مطلع شدن از تجربیات مشتری است. با این ابزارها می‌توان اتفاقات درون اپلیکیشن را اعم از کاربران جذب شده بدون تبلیغات (ارگانیک)، طول عمر کاربران، نرخ بازگشت آنها، مقدار و میزان خرج کردن آنها در اپلیکیشن، دسته‌بندی آنها بر اساس اطلاعات جمعیت‌شناختی و کارهایی از این قبیل را پیگیری کرد و از این موارد گزارش گرفت.

مطالعه بیشتر: