واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Advertising Id

منظور از شناسه تبلیغ، شناسه هر کاربر بر اساس دستگاهی است که تبلیغات را دریافت می‌کند. تفاوت شناسه تبلیغ و شناسه دستگاه در این است که کاربر می‌تواند در هر زمان، شناسه تبلیغ را تغییر دهد. دو مثال شاخص از شناسه تبلیغ، شناسه تبلیغ در سیستم عامل اندروید (GAID) و شناسه تبلیغ در سیستم عامل iOS (IDFA) است.