واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Ad Stacking

نوعی تقلب در نمایش موبایلی تبلیغ است که در آن اپلیکیشن‌های موبایل یا وب‌سایت چندین تبلیغ را زیر یک تبلیغ و در یک فضای تبلیغاتی قرار می‌دهند. در این حالت تنها بالاترین تبلیغ قابل رویت است  اما چند تبلیغ‌دهنده مسئول نمایش آن می‌شوند. در صورتی که کاربر روی تبلیغ بالایی کلیک کند، یک کلیک برای تمامی تبلیغات پنهان شده ثبت می‌شود و تبلیغ‌دهندگان ناخواسته و بدون اطلاع، اعتبار نمایش تبلیغات خود را به یک ناشر متخلف از دست می‌دهند.

بهترین شیوه برای شناسایی بروز این تقلب این است که به وضعیت تبدیل نمایش به کلیک یا نصب دقت کنید. کمپین‌هایی که تحت تأثیر چنین تقلبی هستند میزان ایمپرشن بالا و نرخ کلیک یا نصب پایینی دارند.