واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Abandoned cart

به معنای “سبد خرید رهاشده” در ایمیل مارکتینگ است. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که یک کاربر یا مشتری در فرآیند خرید آنلاین، محصولاتی به سبد خرید خود افزوده است، اما قبل از تکمیل خرید و پرداخت نهایی، از فرآیند خرید کناره گرفته و سبد خرید را ترک کرده است.