واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

A/B Testing

تست A/B روشی جهت تعیین بهترین استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی آنلاین برای کسب‌وکارهاست که بر پایه مقایسه حالات مختلف به منظور انتخاب تاثیرگذارترین گزینه بنا شده است. به عنوان مثال، کاربرد این روش در ایمیل مارکتینگ به این شکل صورت می‌پذیرد که دو نمونه از یک ایمیل تهیه و هر نمونه را برای تعدادی از مشترکین فرستاده شود. با توجه به نتایجی که به دست می‌آید، بهترین گزینه از نظر عملکرد انتخاب شده و نمونه انتخابی برای مشترکین بیشتری ارسال می‌شود. در هر نمونه از این ایمیل‌ها باید عاملی را به عنوان متغیر تعیین کرد مثل: موضوع ایمیل، محتوا، تصاویر، اندازه متن، لحن پیام، نام فرم یا زمان ارسال!