طرح پایه
 • اتریبیوشن پایه
 • آنالیتیکس پایه
 • نصب ارگانیک نامحدود
 • جستجو در تبلیغات کافه بازار
 • سرویس مقابله با تقلب
 • ۱۰۰۰ اتریبیوشن
 • یک ماه آزمایشی
ماهانه ۱۸۰ هزار تومان
طرح سفارشی
 • اتریبیوشن پیشرفته
 • آنالیتیکس پیشرفته
 • نصب ارگانیک نامحدود
 • جستجو در تبلیغات کافه بازار
 • اتریبیوشن گوگل ادز
 • جستجوی ارگانیک گوگل
 • اتریبیوشن ریتارگتینگ
 • رخدادهای درون اپ
 • گزارش حذف و نصب مجدد اپ
 • رصد درآمد
 • دیپ لینکینگ
 • ارسال کالبک به صورت لحظه‌ای
 • دسترسی به داده‌های خام
 • تنظیمات پنجره اتریبیوشن
 • یکپارچه سازی با پلتفرم‌های دیگر
 • سرویس مقابله با تقلب
 • امضای SDK
 • یک ماه آزمایشی