متریکس، ابزاری برای تصمیمات داده محور

رسالت متریکس، شفاف سازی و کمک به تصمیمات داده محور است و هدف از انتشار این گزارشات ایجاد یک افق دید مناسب در مورد بازار و کاربران برای مدیران بازاریابی، مدیران محصول و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن ایرانی در راستای بهینه‌سازی بودجه است.
metrixInsight

گزارشات منتشرشده‌ی متریکس

متریکس به روایت اعداد