واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Reattribution

منظور از اتریبیوشن مجدد، اتریبیوشن یک نصب مجدد (یا باز کردن اپ به عنوان یک رخداد) به یک کلیک از سوی کاربر روی یک تبلیغ ریتارگتینگ است. در شرایطی که کاربر برای مدت زمان متوالی (به صورت پیشفرض ۷ روز عدم فعالیت) از اپلیکیشن استفاده نکرده باشد – به این معنا که یا آن را از دستگاه خود حذف کرده و یا آن را باز نکرده باشد – و سپس با یک کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ وارد تعامل مجدد با اپ شده و به آن بازگشته باشد، اتریبیوشن مجدد اتفاق می‌افتد. فعال کردن اتریبیوشن مجدد در داشبورد هر ترکر، به تبلیغ‌دهنده امکان می‌دهد تا از بازگشت کاربر به اپلیکیشن به واسطه یک کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ مطلع شود و منبع جذب دوباره کاربر به اپلیکیشن خود را شناسایی کند.

مطالعه بیشتر: