واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

MAU (Monthly Active User)

MAU که به آن “کاربر فعال ماهانه” گفته می‌شود، نشان‌دهنده تعداد کاربرانی است که در یک ماه خاص، از محصول یا خدمات یک کسب‌و‌کار استفاده کرده‌اند.