واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Campaign Optimization

به فرآیند اختصاص مجدد بودجه تبلیغات و بازاریابی برای حصول بهترین عملکرد، بهینه‌سازی کمپین گفته می‌شود. در این فرآیند بودجه مربوط به مجموعه تبلیغات با عملکرد ضعیف کاهش پیدا کرده و به سمت مجموعه‌های تبلیغاتی با عملکرد با کیفیت‌تر هدایت می‌شوند. معیارهای تخصیص مجدد بودجه عبارتند از: خلاقه، کلیدواژه‌ها، هدفگیری و ابعادی از این قبیل.

مطالعه بیشتر: