واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Biased Attribution

در شرایطی که یک پلتفرم اتریبیوشن منفعت مالی یا هر نوع سود دیگری در موفقیت مجموعه ویژه‌ای از تبلیغات داشته باشد از اتریبیوشن سوگیرانه صحبت می‌کنیم. بروز تضاد منافع میان پلتفرم اتریبیوشن و شبکه تبلیغاتی ممکن است عملیات کسب‌وکار یک شرکت را به خطر بیندازد. چنین شرایطی می‌تواند مسیر را برای متخلفان هموار کند.