Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Impression

منظور از نمایش هر بار نمایش تبلیغ به مخاطب یا هر زمانی است که یک کاربر تبلیغی را می‌بیند. در عمل، ایمپرشن هر زمانی که کاربر یک اپلیکیشن یا وبسایت را باز می‌کند و تبلیغی قابل رویت است رخ می‌دهد. به رغم تشابه معنایی نباید نمایش را با مفهوم تعامل یکی بدانیم. اهمیت شاخص نمایش به دلیل این است که نمایانگر ساده‌ای از تعداد دفعاتی است که کاربران در مجرای تبلیغی ویژه‌ای تبلیغات را می‌بینند. محاسبه تعداد نمایش‌هایی که یک کمپین تبلیغاتی ایجاد می‌کند نیز یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تعیین میزان دسترسی یک کانال تبلیغاتی به مخاطبان بالقوه است. اطلاع داشتن از میزان ایمپرشن در کشف دیگر شاخص‌ها نظیر نرخ کلیک به تبلیغ‌دهندگان کمک می‌کند.

مطالعه بیشتر: