Search Results for ""

مقابله با تقلب

از کجا می‌توانم گزارش‌های مربوط به تقلب‌ها را ببینم؟

برای دسترسی به سرویس مقابله با تقلب متریکس، در داشبورد اصلی از بخش Menu در قسمت بازاریابی گزینه Fraud Prevention یا مقابله با تقلب را انتخاب کنید.

متریکس چه نوع تقلب‌هایی را شناسایی می‌کند؟

داشبورد متریکس می‌تواند چهار نوع تقلب موبایلی را شناسایی کند:

  • RI AIP Rejected Install - Anonymous IP
  • RI TME Rejected Install - Too Many Engagements
  • RI CI Rejected Install - Click Injection
  • RI DO Rejected Install - Distribution Outlier

درهرکدام از ستون‌های مربوط به گزارش‌های تقلب چه اطلاعاتی قابل مشاهده است؟

در این قسمت می‌توانید علاوه بر تعداد کلیک‌ها و نصب‌ها و نرخ تبدیل کلیک به نصب، تعداد و درصد نصب‌های رد شده (rejected installs) را برای هر ترکر مشاهده کنید.

آمار تقلب‌ها در داشبورد چطور محاسبه می‌شود؟

ازآنجایی که مبنای محاسبه اتریبیوشن، آخرین کلیک هست، داشبورد متریکس می کوشد به آخرین کلیکی برسد که تقلب ندارد و آن را اتریبیوت کند، در غیر این صورت، آن را نصب ارگانیک حساب می‌کند.